ราคา
แอพทั้งหมดใช้งานได้ฟรี แต่มีการจำกัดขนาดไฟล์และการทำงานต่อวัน
รายเดือน รายปี-20%
แบบฟรี
£0
Premium
£4
ต่อเดือน
£35 ปีละครั้ง
รวมเครื่องมือ
49 49
ไฟล์ต่อวัน
10 ไม่ จำกัด
ขนาดไฟล์สูงสุด 1 GB 4 GB
ความเร็ว
เร็ว เร็วขึ้น
โฆษณา ใช่ ไม่ใช่